13 Januar 2008 - Dimniški požar Pot na Labar

Dne 13.1.2008 ob 12.51 uri, smo prejeli poziv preko pozivnikov, da je prišlo do dimniškega požara na naslovu Pot na Labar 11. Ob 12.57 smo že izvozili s prvim vozilom GV-V1 in štirimi člani posadke. Ob prihodu na karaj, smo ugotovili, da so saje že pogorele v dimniku in da ni več nevarnosti za nastanek požara. Ob 13.08 je na kraj pripeljala še GBL in naš GVC24/50. Na intervenciji nadaljnje posredovanje gasilcev ni bilo potrebno, zato smo ob 13.17 uri intervencijo zaključili.

28 December 2007 - Požar kurilnice na Zaloški cesti

Ob 14.42 je na Zaloški cesti zagorela kurilnica. Ker se je nesreča zgodila pred 15.00, nismo bili vzporedno aktivirani s strani ReCO. Ob naključni prisotnosti članov v okolici gasilskega doma, smo izvedli samoaktiviranje in odšli na pomoč gasilcem iz GBL. O prihodu na kraj, je bila glavnina požara že pogašena, tako da nismo imeli pretirano težkega dela.

19 September 2007 - Požar v tovarni Arbo

12.9.2007 ob 15.48 uri smo dobili poziv preko ReCO, da v zapuščeni tovarni umetnih mas in barv Arbo gori. Po prejetem pozivu smo 15.51 že izvozili z GVV-1 in petimi člani posadke, minuto za tem pa še z GVC 24/50 in tremi člani posadke. Na kraju smo takoj pričeli z iskanjem žarišča požara, po temeljitem pregledu v strojnici elektrarne in ostalem kompleksu smo ugotovili, da gre za lažno prijavo. Na kraju smo še počakali GBL in skupaj ponovno pregledali celotni kompleks. Intervencijo smo zaključili ob 16.36 uri.

7 Julij 2007 - Požar na Agrokombinatski 6 (prismojena hrana)

V soboto ob 22.54 smo prejeli poziv, da se močno kadi iz tretjega nadstropja v bloku na Agrokombinatski 6. Ob 23.02 smo izvozili z GVC 24/50 in GVV-1. Bo prihodu na kraj smo ugotovili, da je šlo za prismojeno hrano, katero je stanovalec pozabil na kuhalniku.

19 April 2007 - Požar za čistilno napravo (divje odlagališče)

Gasilci PGD Zalog so ob 17.41 dobili poziv, da je prišlo do požara na divjem odlagališču za čistilno napravo. Izvoz je stekel po šestih minutah od prejema poziva z obema voziloma in skupno osmimi gasilci. Ob prihodu se je ogenj razširil že na bližnji travnik, s katerim so se spopadli pripadniki GBL, mi pa smo pogasili divje odlagališče.

15 April 2007 - Dolina Besnice (goreče drevo in veje)

Ob 16.10 smo dobili poziv s centra za obveščanje, da naj takoj pokličemo številko 112. Preko telefonov smo dobili informacijo, da gori drevo in manjša površina podrastja, cca 1 km naprej od tovarne Arbo. Izvoz je stekel ob 16.14 z obema voziloma, GVC16/24 in GV-V1, skupaj s sedmimi gasilci. Komunikacija z centrom in brigado je bil onemogočena, zaradi slabega signala v ozki dolini. Ko smo prišli na kraj smo ugotovili, da je šlo za kurišče, kjer se je ogenj razširil še na sosednje drevo. Tleče drevo in kurišče smo pogasili z vodo. Zaključek intervencije je bil 17.19.

23 Februar 2007 - Požar za čistilno napravo

V petek 23,2,2007 ob 18.06 smo prejeli poziv, da gorijo gume za čistilno napravo na Cesti v Prod. Ob 18.09 smo že izvozili z GVC 16/24 in tremi člani posadke, tri minute kasneje pa še z GVV-1 s prav tako tremi člani posadke. Po temeljitem pregledu območja v bližini Ceste v Prod, smo ugotovili, da gre za lažno prijavo.

9 Februar 2007 - Zaloška cesta požar v stanovanjski hiši

Ob 12.58 je dobil naš poveljnik telefonski klic lastnice hiše, da je prišlo do požara v zgornjem delu stanovanjske hiše. Takoj je obvestil o tem še ostale člane, tako da smo izvozili 13.02. Na kraju dogodka smo bili v eni minuti, saj je bilo požarišče oddaljeno od gasilskega doma kakih dvesto metrov. Ko smo prišli na kraj se je iz oken valil gost dim. Izvedli smo dva notranja napada, enega preko okna in drugega po stopnišču. Ob 13.21 je na kraj prišla še ljubljanska brigada s štirimi vozili številk 1,2,3 in 7. Po cca. pol ure pa je na kraj prispela še policija. Zaradi dotrajanosti hiše je prišlo do dokaj velike škode, saj so bili stropi leseni in je bilo potrebno odstraniti vse ožgane dele. Na požarišču smo postavili tudi požarno stražo, ki je bila navzoča do 17.30. Kasneje sta bila še opravljena dva preventivna pregleda, eden s strani poklicnih gasilcev in eden iz naše strani. Porabili smo štiri jeklenke stisnjenega zraka, za gašenje pa smo uporabili izključno vodo.

29 Januar 2007 - Agrokombinatska 4, požar(smetnjaki)

Ob 23.27, smo dobili poziv s centra za obveščanje, da gorijo smetnjaki na Agrokombinatski 4. V cca. 5 min smo izvozili na kraj z GVC 16/24 in tremi člani posadke. Gašenje je bilo nekoliko oteženo, ker so bili smetnjaki v zaprtem prostoru, kateri je bil močno zadimljen. Na kraj so prispeli tudi poklicni gasilci, katerih posredovanje pa ni bilo potrebno. Ob 00.15 smo zaključili intervencijo in se vrnili v dom.

23 Januar 2007 - Poplavljen podvoz v Podgradu

Gasilci PGD Zalog so ob 17.42 dobili poziv, da je v Podgradu poplavljen podvoz pod železniško progo ter da je potrebno črpanje vode. V cca. 5 min smo izvozili z vozilom GVC 24/50 in tremi člani posadke. Ko smo prispeli na kraj smo ugotovili, da je prijava lažna in o te obvestili območni Reco. Intervencijo smo zaključili ob 18.05.

17 December 2006 - Hladilniška c. požar(avtobus)

Ob 18.46 smo prejeli poziv s centra za obveščanje, da na Hladilniški cesti gori avtobus. Ob 18.52 je že izvozilo prvo vozilo GVC16/24 s tremi člani posadke, nato pa nekaj minut za tem še GVV-1 s še štirimi gasilci. Na kraj dogodka smo prispeli prvi in takoj zaceli z omejevanjem požara. Čez nekaj minut pa je na kraj požara prispela še poklicna enota z dvema voziloma. Požar smo s skupnimi močmi uspešno pogasili. Zaradi suma ponovnega vžiga, smo na kraju dogodka postavili požarno stražo, katera je odkrila ne pogašeno žarišče v podvozju avtobusa.